Har du problemer med at læse denne side?

Det har desværre vist sig at nogle har problemer med at læse denne side. Problemet kan løses ved at opdatere browseren, man benytter eller evt. skifte browser....

Alle klubber på Fyn, der er medlem af Dansk Svømme Union kan deltage i stævnerne under FynSvøm.

Løbsprogrammer og beskrivelser af de enkelte stævner findes under punktet "Stævnebeskrivelser". Under samme punkt findes de generelle betingelser for alle stævner, såsom pris m.m.

Tilmeldinger:

Foretages via svømmetider.dk til brug i computerprogrammet Wingrodan.

Klubberne kan købe licenser til Wingrodan, og man kan læse mere om systemet på http://support.iccmediasport.com/

Nye anmeldere og wingrodan-brugere kan under menupunktet "Kontaktpersoner" finde mailadresser og telefonnumre på andre klubbers wingrodan-personer. Vi har i FynSvøm en god tradition for at hjælpe hinanden, så det er helt OK at kontakte kolleger i andre klubber for hjælp.

Tilmeldingerne sendes på mail. I menupunktet "Stævnekalender", kan man se, hvem der skal modtage tilmeldingerne, og hvornår der er tilmeldingsfrist

Før stævnet:

Når arrangøren har lavet en startliste, en foreløbig tidsplan og en officialliste, kan disse ses på svømmetider.dk . Det er altid en god ide, at tjekke startlisten, for at se om alle ens svømmere er tilmeldt. Er der problemer eller fejl i listerne, kan man kontakte den person, der har modtaget tilmeldingerne.

På stævnedagen:

Afmeldinger skal være indleveret senest halvanden time før stævnestart. Er klubben ikke nået frem til stævnestedet på dette tidspunkt, skal afmeldingerne ringes ind.

Kontakt personer for stævnet findes i stævnekalenderen.

Er der holdkapper til stævnet, skal holdkapkort også være afleveret senest halvanden time før.

Når afmeldinger er modtaget trykkes programmerne. Der uddeles to programmer til hver klub.

Efter stævnet:

Resultaterne fra stævnet kan findes på svømmetider.dk.