Har du problemer med at læse denne side?

Det har desværre vist sig at nogle har problemer med at læse denne side. Problemet kan løses ved at opdatere browseren, man benytter eller evt. skifte browser....

HUSKELISTE TIL KLUBBER DER AFHOLDER STÆVNE
 
Efter årsmødet i FynSvøm
Alle klubber får tilsendt et link til skabelon m. stævnekalender og kontaktperson. Disse skal udfyldes.
 
Før hvert stævne klubben afholder
Når den arrangerende klub har modtaget alle anmeldelser er det klubbens opgave at udarbejdes følgende:
 
  • Startliste (Wingrodan)
  • Vejledende tidsplan (Wingrodan)
  • Official-liste (Find en skabelon HER)
Officiallisten sendes først til stævnets overdommer, som godkender og fordeler posterne. Derefter mailes alle tre lister til Lasse på lasse@nsklub.dk
Lasse sørger for at listerne kan findes på www.fynsvoem.dk under menupunkt: Stævnefiler
 
Efter hvert stævne klubben afholder
Når stævnet er slut, er det den arrangerende klubs opgave at udarbejde følgende i Wingrodan
  • Resultatliste
  • RE-fil
  • .gro-fil af stævnet
  • Klubstatistik
Resultatliste og RE-fil sendes til Lasse på lasse@nsklub.dk
.gro-fil sendes til resultater@svoem.dk
Klubstatistik sendes til Danielle Keller på dkeller75@gmail.com
(klubstatistikken bruges til afregning af starter)